Hlavní stránka
 
       Hlavní stránka

       Ceník

       Co můžete řídit

       Kontakt

       Fotogalerie

       Ke stažení     

       eTesty

       eTesty (pro Android) 

Skupiny vozidel a podmínky udělení řidičského oprávnění

 

(Zákon č. 361/2000 Sb., § 80, § 80a Skupiny vozidel, § 81 Rovnocennost ŘO,

§ 82 Podmínky udělení a držení ŘO, § 83 Věk,

§ 91 Další podmínky k udělení a držení ŘO, § 92 Udělení a rozšíření ŘO)

 

 

Skupina

 

Rozsah oprávnění

Věk

Poznámka

 

a)            AM

 

 

motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující

45 km/h

 

1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3

nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW

 

2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru

nepřevyšujícím 50 cm3

nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

 

3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu

nejvýše 350 kg

se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3

nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

 

 

15

(řídit)

 

13,5

(přihlásit)

 

 

souhlas rodičů

s ověřeným podpisem

(mladší 15 let)

 

 

b)           A1

+

AM

+

čtyřkolky do 15 kW

do 400 kg

do 125 cm3

 

 

1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj

o výkonu nejvýše 11 kW

a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg

a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3

 

2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

 

 

16

(řídit)

 

14,5

(přihlásit)

 

 

 

souhlas rodičů

(mladší 18 let)

 

výjimka z věku pro motoristické sportovce

 

 

c)            A2

+

A1, AM

 

 

motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj

s výkonem motoru nejvýše 35 kW

a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg,

které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

 

 

18

(řídit)

 

16,5

(přihlásit)

 

 

souhlas rodičů

(mladší 18 let)

 

výjimka z věku pro motoristické sportovce

 

 

d)             A

+

A1, A2, AM

+

čtyřkolky do 15 kW

do 400 Kg

 

 

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj

 

2. tříkolová motorová vozidla

s výkonem převyšujícím 15 kW

 

 

24

(21, 20)

(řídit)

 

 

20

(nejméně dva roky A2)

 

21

(omezení jen na tříkolky)

 

výjimka z věku pro motoristické sportovce

 

 

e)           B1

+

AM

 

 

čtyřkolová motorová vozidla

s výjimkou vozidel uvedených v a) .. [AM],

jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW

a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg

nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží

 

 

17

(řídit)

 

15,5

(přihlásit)

 

souhlas rodičů

(mladší 18 let)

 

 

f)           B

+

A1 (s automatickou převodovkou),

B1, AM

+

tříkolky nad 15 kW ze skupiny A

(věk 21 let)

 

 

motorová vozidla s výjimkou vozidel

uvedených v písmenech a) až e) .. [AM, A1, A2, A, B1],

jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,

určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče,

ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

 

1. nepřevyšující 750 kg

 

2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg

 

3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg,

ale nepřevyšuje 4 250 kg,

jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu (harmon. kód B96)

 

 

18

(řídit)

 

16,5

(přihlásit)

 

 

souhlas rodičů

(mladší 18 let)

 

 

g)            C1

+

AM

 

 

motorová vozidla s výjimkou traktorů,

jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg,

ale nepřevyšuje 7 500 kg,

určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče,

ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

 

 

18

(řídit)

 

16,5

(přihlásit)

 

 

je držitelem ŘO pro skupinu B

 

 

h)             C

+

C1, AM

 

 

motorová vozidla s výj. traktorů a vozidel uvedených v písmeni g) .. [C1],

jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg,

určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče,

ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

­­­­­__________________________

 

.. (poznámka *)

 

Absolvování profesního školení

v základním rozsahu 140 hodin (pro věk 21 let)

nebo v rozšířeném rozsahu 280 hodin (pro věk 18 let)

je nutnou podmínkou pro řízení C v celé EU za peníze

 

 

21

 

 

je držitelem ŘO pro skupinu B

 

18 let

(vozidla MV, vězeňské služby, ozbrojené síly, hasiči, celníci, zkušební jídy při opravě a údržbě)

 

18 let .. (poznámka *)

(řízení v rámci vstupního školení;

profesní školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin)

 

21 let .. (poznámka *)

(řízení v rámci vstupního školení;

profesní školení v základním rozsahu 140 hodin)

 

 

i)             D1

+

AM

 

 

motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů,

určená pro přepravu více než 8, ale nejvýše 16 osob kromě řidiče,

ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

 

 

21

 

 

je držitelem ŘO pro skupinu B

 

 

j)               D

+

D1, AM

 

 

motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených

v písmeni i) .. [D1],

určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče,

ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

­­­­­__________________________

 

.. (poznámka *)

 

Absolvování profesního školení

v základním rozsahu 140 hodin (pro věk 23 let)

nebo v rozšířeném rozsahu 280 hodin (pro věk 21 let)

je nutnou podmínkou pro řízení D v celé EU za peníze

 

 

 

24

 

 

je držitelem ŘO pro skupinu B

 

21 let

(vozidla MV, vězeňské služby, ozbrojené síly, hasiči, celníci, zkušební jídy při opravě a údržbě)

 

21 let

(řízení v rámci vstupního školení;

profesní školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin)

 

23 let

(řízení v rámci vstupního školení;

profesní školení v základním rozsahu 140 hodin)

 

 

k)        B + E

+

AM

 

 

jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného

v písmeni f) .. [B]

a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg

 

 

18

 

 

je držitelem ŘO pro skupinu B

 

 

l)         C1 + E

+

B + E, AM

 

 

jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené

 

1. z vozidla uvedeného v písmeni g) .. [C1]

a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti

vyšší než 750 kg, nebo

 

2. z vozidla uvedeného v písmeni f) .. [B]

a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg

 

 

18

 

 

je držitelem ŘO pro skupinu C1

 

 

m)        C + E

+

B + E, C1 + E, AM

+

D + E (pokud má D)

 

 

jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného

v písmeni h) .. [C]

a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti

vyšší než 750 kg

 

 

21

 

 

je držitelem ŘO pro skupinu C

 

18 let

(řízení v rámci vstupního školení;

profesní školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin)

 

 

n)      D1 + E

+

B + E, AM

 

 

jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného

v písmeni i) .. [D1]

a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti

vyšší než 750 kg

 

 

21

 

 

je držitelem ŘO pro skupinu D1

 

 

o)         D + E

+

B + E, D1 + E, AM

 

 

jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného

v písmeni j) .. [D]

a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti

vyšší než 750 kg

 

 

24

 

 

je držitelem ŘO pro skupinu D

 

21 let

(řízení v rámci vstupního školení;

profesní školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin)

 

23 let

(řízení v rámci vstupního školení;

profesní školení v základním rozsahu 140 hodin)

 

 

T

 

 

traktory a pracovní stroje samojízdné,

ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

 

 

17

 

 

souhlas rodičů

 (mladší 18 let)

 

 

 
RYCHLÝ KONTAKTMobil:

(+420) 604 265 446


Bc. Egon Zelinka, majitel

Bc. Egon Zelinka, majitelEmail:

autoskola-alternativ@seznam.cz

Přihlášení, dotazy apod.Adresa:

Vršovická 50
Praha 10

                            

                            
zobrazit na mapě
                            


© Autoškola ALTERNATIV s.r.o., Vršovická 768/50, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČ: 045 44 757
 
Telefon: 604 265 446, Email: autoskola-alternativ@seznam.cz, Internet: www.autoskola-alternativ.eu